Slide item 1
Slide item 6
Slide item 5
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 66
Slide item 7

ĐH Phan Thiết trên các báo

BTO- Sáng 27/10, Trường Đại học Phan Thiết tổ chức “Ngày hội việc làm sinh viên” năm 2017 đã thu hút hơn 1.000 sinh viên của trường tham ...
Đó là khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Đại học Phan Thiết triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học ...
Sáng 25/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức chung kết cuộc thi sinh viên thanh lịch năm 2017. Tham gia có 40 thí sinh xuất sắc ...

Video giới thiệu về trường

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác Khảo thí, công tác Đảm bảo chất lượng và Thanh tra.

II. NHIỆM VỤ

  1. Công tác Khảo thí

-       Tham mưu và giúp việc cho BGH thực hiện công tác Khảo thí theo đúng các quy chế và quy định;

-       Xây dựng kế hoạch Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng theo năm học trình BGH;

-       Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa tổ chức các kỳ thi cuối khóa, thi học kỳ kết thúc môn đối với các hệ, bậc đào tạo của trường;

-       Quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường; Thường trực trong công tác in sao đề thi cho tất cả các kỳ thi do trường tổ chức;

-       Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ vào bảo mật đề thi, bảng điểm theo quy định;

-       Phối hợp cùng Phòng SĐH trong công tác thi tuyển sinh đầu vào;

-       Đề xuất các trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi;

-       Xây dựng quy trình chấm phúc khảo của trường Đại học Phan Thiết và giải quyết đơn xin chấm phúc khảo sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo của Trường theo quy định của BGDĐT;

-       Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác khảo thí;

2. Công tác Đảm bảo chất lượng & Thanh tra

a. Công tác đảm bảo chất lượng:

-    Kế hoạch chiến lược và đảm bảo chất lượng;

-    Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo chu kỳ kiểm định (Tổ chức thực hiện các nội dung công việc, chuẩn bị minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình Kiểm định chất lượng của Bộ GDĐT; thường trực tham mưu công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của trường);

-    Làm đầu mối trong việc liên hệ và phối hợp cùng Trung tâm Kiểm Định trong công tác Kiểm định chất lượng Giáo dục;

-    Thực hiện các công tác có liên quan đến chức năng của phòng khi được BGH giao;

-    Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo công việc theo đúng chức năng của Phòng

-    Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng;

-    Tổ chức tham gia công tác dự giờ, kiểm tra hoạt động giảng dạy của giảng viên; kiểm tra thực hiện các quy định, quy chế đào tạo tại Khoa/Phòng;

-    b. Công tác thanh tra

-    Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của Trường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục và Nhà trường;

-    Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và cán bộ, nhân viên và giảng viên; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc học tập của người học thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo và các nhiệm vụ khác được giao;

-    Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra của các đơn vị;

-    Đề xuất và xây dựng quy trình kiểm tra thi kết thúc học phần;

-    Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng;

-    Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng;

-    Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng;

-    Phối hợp các phòng, ban có liên quan kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, thi hành kỷ luật cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên;

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phan Thiết và các nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng giao.

Tìm kiếm thông tin

trung tam ptnnl dai hoc  phan thiet
lien ket dao tao

Liên kết website

Slide item 7
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 6
Slide item 8
Slide item 9
Slide item 10
Slide item 11