CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
CÁC HỆ ĐÀO TẠO
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
1. Luật kinh tế
2. Kinh doanh quốc tế
3. Công nghệ thông tin

4. Kế toán
5. Quản trị kinh doanh
6. Tài chính ngân hàng

7. Ngôn ngữ Anh
8. Quản trị khách sạn
9. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành        
HỆ ĐÀO TẠO
1. Thạc sĩ
2. Đại học chính qui
3. Cao đẳng chính qui

4. Liên thông cao đẳng lên đại học
5. Vừa học vừa làm
6. Chứng chỉ nghiệp vụ ngắn hạn
© 2016 thuộc về Trường Đại học Phan Thiết           
» Fax: 0623719089
» Điện thoại: 0622461373 - 0622461372
ĐỊA CHỈ:
» 225 Nguyễn Thông,
  Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
» 02 Đại lộ Võ Nguyên Giáp,
 Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận                                   
LIÊN HỆ:
» Thông tin trường: dhphanthiet@upt.edu.vn
» Thông tin đào tạo: pdtdhpt@upt.edu.vn
» Thông tin tuyển sinh: tuyensinh@upt.edu.vn
» Tuyển dụng sinh viên: ntmnga@upt.edu.vn